او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بسمِــ اللّــــــهِ و بِـــه نستعینْ

گاهی دلت تنگ است
آرزویت کم
به عمق نَفَس
گاهی سلامت کافی
میشود مرحم
السّلام عَلیک یابنـ الزّهراء


خدایا در امر ظُهور یگانه دورانْ قُطب عالم امکان فریادرس بی کسان و بی پناهان
آنکه دست پُر مِهرش هر آنچه درد و رنج است از گیتی بَر می کند
نگاهش آنگه که بمُحِبَّت باشد تعجیل فرماْ
هر چه رنج، محنت دارید به مولایمان عرضه دارید
او هَمیشه نگاهتان می کند
برای فرجشان دعا بسیار کنید"اهل کوفه نبودن" یعنی
بدانیم تا وقتی حسین (ع) نیامده
مسلِم "ولی امر"است.

آخرین مطالب
 • ۰
 • ۰

عاشق پیشه

باید زمین را دور زد با هرچه دارد

اینجا برای زندگی جایی ندارد 


عزم کرده ام خروج کنم ز زمین 

گفتند هر سرانجامی ابتدا دارد

فکر کن اباصالح کنار توست هر روز 

آنوقت غصه ی این دنیا خیالی با ما ندارد


هر وقت گوشه ی چفیه را بگیر 

نذر شهدا بکن که رد خور ندارد


گمنام شدن رسم عاشق پیشه هاست 

سلام بر آن شهدایی که جز فاطمه زهرا زائر ندارد


عزم تو  و راه فاطمه ها 

مهدی زهرا مگر چند دختر دارد؟


التماس دعا دوستان 

یا خیر حبیب و محبوب! خوشا حال کسی که بجز مهدی ندارد

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

مُدَّعی

تنها         غَــریــب  


بــی تو نَفَس میگیرد 

سالها رفت 

و انتظار سَـــر می گیرد 


گفتن بیابانگردی 

غَـــریبی       تنهـــا 


در سوی تو 

حَق 

یارِ اهلِ حقْ می گیرد 


در حِجر تو هراز گاهی 

دِل 

هر گاه ز مردم گیرد 

سمت تو اُفُق می گیرد 


هر گاه به حاجتی گرفتارم کن

این عرض دعا

احتیاج به تو می گیرد 


سالها پنجاه زن 

اندی مرد 

خَلقْ نشد؟

که هر شب گریه ات میگیرد 


دلتنگ شدن بر سر این مُدعیان! 

وقتی حدیث خواندم 

عاشــق! 

گر جرعه ی آبی مفهوم به تو 

معجزه ی ظهور سَر میگیرد 


این همه دیدم دست تا گردن بلند 

در مساجد کُن لولیک هر روز و شب 

آه ای بی وفا نَفس 

مگر یادت رفت؟

عاشق حواسِ پرت نمیخواهد 

الهی کُن لولیک.... 

خالصانه بگویم آمین 

گر حواسم رفت دست من بگیر • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

دیدی؟

دیدی آخر اشک اندر مسافر رفت

مسافر برنگشت؟

دیدی آخر شازده دلتنگ رفت؟

دیدی آخر کوچ کردن 

ادامه دارد؟

هر پرستو بر خیال خُود آشیانه دارد؟

دیدی آخر گور مردم را یک یک گرفت؟

شمع روشن بود اما محفل او دل گرفت

دیدی آخر

یک نگاه شده صد نگاه 

بر جمال یار نیامد خوش چرا؟

دیدی آخر قلب بیمار تن آشوب بکرد؟

روی ماه یک یار شیرین تر گزید 

دیدی آخر قفل این زندان شد بلا؟

بعد دنیا کام باز نشد بر پرسش چرا؟

دیدی آخر بعد هر شب صبح گشت؟

در همان شب نکن غفلت که چرخ بر ماه و ستارگان میگشت؟

دیدی آخر هیچکس عیدی نداد

در وجودم قفل بستم که عیدی بیخود دادن چرا؟ 

دیدی آخر پس فرستادم عیان؟

در نهان گفتم به تو اُفت شان میآیدم 

پس نبخشیدن چرا؟

دیدی آخر دل تنگ شدن عادت نبود

لج و لج،  لجبازی با خلقت نمود؟

دیدی آخر بر سر دیدار گُلی ناورده بود؟

تو گُلی گُل رابه گُل ارزان داده بود؟ 

دیدی آخر شبنم از دل شد فرو

؟

بر دروغ تو خندید گفت بجوی؟

دیدی آخر 

مرگ با ما بَد نکرد؟ 

همچو دنیا زیر پایم خالی نکرد؟

دیدی آخر رفتن تو مرگ نبود؟

اول عشق فراغ و... بود؟

دیدی آخر صحبتم شد ناتمام 

؟

این پلان بر بوم گیتی،شد تمام؟

دیدی آخر در بهشت هم دلدار بود؟

بوی تو در هر مسیری الطاف بود

دیدی آخر

در بهشت دِل مُچ گرفت؟ 

از دلت! 

تا بعد ببینی یا علی!!!؟

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

تنها

تنهایی 
را میان قهر و آشتی ها 
میان بَد بیاری ها 
ندیدم 
تنهایی چگونه میشود
براستی وقتی هنوز روحمان همدیگر را صدا میکند
چیست؟ 
چه مرگت هست؟!
که مُدام به خودت پُتک میزنی 
جُرم زمین ما را دُچار شده 
که جِرممان ما را به آسمان نمیبرد 
اسیر شدیم باورت میشود 
؟
تنهایان به ما میخندند 

آه که ما تنهایی را چه ساده گرفتیم 
بادها اکنون باید بورزید
نکند عُمر نوح 
دارم که هزار سال در خوف تنهایی اسیرم 
شوخ طبعیت چقدر رنجآورست 
وقتی با هر تویی 
شوخی میکنی
ومرا در سالهای دور از خانه رهسپار میدهی 
بوی آمدن میدهد این حوالی 
و من منتظرم تا تو از خیال
به حقیقت برگردی
به آشتی
تردید میکنم 
سرم را آهسته بالا میآورم 
تا نبیند
چشم من
اَخم تو را
تا که خنده سَر دهی 
در غار من بیا
یک خنده ات
چیده ام
و هرروز صدایت در گوشم 
تکرار میکند
بوی قدمهای گل مرینت 
در من میپیچید
و تنهایی ایستاده آنجا
به حروف بعدی تو مشغول 
بیا
و تو
و آسمان 
این 
 منم سر راهی 
که تو میگذری 
به تماشا آیم
و چنان خیره که من را نشناسی 
و چنان محو در محو
نگاه به نگاه 
شمع فوت زدم 
بوی دلم میفهمی؟
 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

من زنده ام به تو

دِل گرفت 

دور و بر من غم گرفت 


در سرایت دور بودن گرفت 

غصه آمدنت اندک خِجِل گشت 

آرزویم پا گرفت 


اشک با آه وجودم دَم گرفت 

تو فراموشی،  خُود فراموشی گرفت 


حال تو رفت حس،و حالم تنهایی گرفت 

مانده ام در عشق و حال دنیا چرا طنینم بُغضیدن گرفت 


مانده ام اندک به فکر 

یار تنها بیخیال مردم دنیا

معجزه آمد و عشقت از سَر گرفت 


تنهایی ام در کُنج یاٌس،  پُرگناه 

آنچنان تسخیر تو گشتم ولی شیطان زود نوبت گرفت 


قسمتم هم که نبود زیارتی 

در خیال نطلبیدن زندگینامه ام شرح افسانه ای گرفت


میل دارم وفا کنم به عهد و مُدام لغو انقضاء 

نگاه کن که قلبم غم گرفت


حرف تو بین مردم عین گریختن است 

پُشت کردم به میثاق های فانی و گریختم،  آرزوی پرواز در من جا گرفت


العَجب تمام شده آرزوهای من زیر دنیا 

بشتاب که میل پرواز یار سفر نگرفت 


خیال مکن ای ابلیس که امواج دنیا مرا زیاد ریخته به هم

همه رفتند و دست خُدا دستِ مرا گرفت 


بس است که عمری باب میل نَفْسِ نا رفیق رفتیم

پرواز،مسیریست که در طی الارض ش دستهایم پَرْ گرفت 


ممنونم از اوی عشق مطلق آفریدگار 

اُمّیدِ من به خودِ خُدایست که دستِ مرا با دیدن اُمّیدِ خودش  گرفت


مرده بودم نفس می کشیدم خوش بود و بیخیال خیال 

بر وجودم عشق کاشت تا بهاران گُل گرفت 


اُمّید گاهی برایم جای مبهم داشت 

به به که آغوش رحمتش تازه و تازه تر گرفت 


من میسپردم آرزوهایم را به بهشت 

میدانی دنیا حسابی حالِ مرا گرفت 


من زنده ام بخاطر تو بخاطر خونهای فدا شده بخاطر  بوی خاک

زنده ام در حضور کسی که بوی حضور خُدا گرفت • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

فریـــــآد 


را همه می شنوند 


هُنر واقعـــــــی  شنیدن صدای سکوتْ است


آدم کَر و لال هم میفهمد 

حس میکند 

ناراحت میشود 


شـــعور دارد آدمیزاد 


تویی که شعور دیگران برایت 

هرزه بافی و دوروزه گذریست 

بدان 

چوب خُدا هم صدا ندارد 

نعمتش هم ندارد 

خُدا اهل سکوت است 

برای اینکه خُدا را بفهمی 

اول سکوتْ را بفهم 

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

آورده خُدا ... باش

باش 

که حضورت برایم رَمَق زندگیست 

و نگاهت مُسَکَّن دردهای نگفته ام 

حروف دوس ت ت دارم را آرام بِشُمار 

این حروف برای تو افتخار دارد 

تعریف ش 

ای خُدای نا خدا ی من 

باش تا بی انتهای خُدا 

و زمزمه ام با تو رازْ 

حقا که خُدا یی زمین تنها بر تو رواست....

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین'ع'به! به! میدونید این شعر رو چه کسی سروده؟

حسین جان...


روزی که شود " اِذَا السَّمٰاء ُانْفَطَرَت "


وانگه که شود " اِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَت "


من دامن تو بگیرم اندر " سُئِلَتْ "


گویم صَنَما " بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَت "


عشق تو مرا " اَلَسْتُ مِنْکُمْ بِبَعید "


هجر تو مرا " اِنَّ عَذٰابی لَشَدید "


بر کنج لبت نوشته " یُحیِی و َیُمِیت "


مَنْ مٰاتَ مِنَ الْعِشقِ فَقَد مٰاتَ شَهید


شاعر:

 سیّد علی حسینی خامنه ای

💙

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

عُقده

به هیچ کجا متصل نیستم تا برایت نامه بفرستم 

هیچ روسری متبرکی ندارم 

فقط بُغض  تو دارم 

احساسات دارم 

عقده ای م به 

داشتنت 

به نمره قبولی م 

به فقط تو 

این عقده بگشا یا رضا ع 

!

 • بانو رضوی
 • ۰
 • ۰

فریــــاد

فریاد می زنم که بشنوی 

سخنم 


در دل همان که گفتم 

فریاد درونم    یا رضا  رضا 

می گوید 

بشنو فریاد درونم! • بانو رضوی