او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بسمِــ اللّــــــهِ و بِـــه نستعینْ

گاهی دلت تنگ است
آرزویت کم
به عمق نَفَس
گاهی سلامت کافی
میشود مرحم
السّلام عَلیک یابنـ الزّهراء


خدایا در امر ظُهور یگانه دورانْ قُطب عالم امکان فریادرس بی کسان و بی پناهان
آنکه دست پُر مِهرش هر آنچه درد و رنج است از گیتی بَر می کند
نگاهش آنگه که بمُحِبَّت باشد تعجیل فرماْ
هر چه رنج، محنت دارید به مولایمان عرضه دارید
او هَمیشه نگاهتان می کند
برای فرجشان دعا بسیار کنید"اهل کوفه نبودن" یعنی
بدانیم تا وقتی حسین (ع) نیامده
مسلِم "ولی امر"است.

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان
  • ۰
  • ۰

دیدی؟

دیدی آخر اشک اندر مسافر رفت

مسافر برنگشت؟

دیدی آخر شازده دلتنگ رفت؟

دیدی آخر کوچ کردن 

ادامه دارد؟

هر پرستو بر خیال خُود آشیانه دارد؟

دیدی آخر گور مردم را یک یک گرفت؟

شمع روشن بود اما محفل او دل گرفت

دیدی آخر

یک نگاه شده صد نگاه 

بر جمال یار نیامد خوش چرا؟

دیدی آخر قلب بیمار تن آشوب بکرد؟

روی ماه یک یار شیرین تر گزید 

دیدی آخر قفل این زندان شد بلا؟

بعد دنیا کام باز نشد بر پرسش چرا؟

دیدی آخر بعد هر شب صبح گشت؟

در همان شب نکن غفلت که چرخ بر ماه و ستارگان میگشت؟

دیدی آخر هیچکس عیدی نداد

در وجودم قفل بستم که عیدی بیخود دادن چرا؟ 

دیدی آخر پس فرستادم عیان؟

در نهان گفتم به تو اُفت شان میآیدم 

پس نبخشیدن چرا؟

دیدی آخر دل تنگ شدن عادت نبود

لج و لج،  لجبازی با خلقت نمود؟

دیدی آخر بر سر دیدار گُلی ناورده بود؟

تو گُلی گُل رابه گُل ارزان داده بود؟ 

دیدی آخر شبنم از دل شد فرو

؟

بر دروغ تو خندید گفت بجوی؟

دیدی آخر 

مرگ با ما بَد نکرد؟ 

همچو دنیا زیر پایم خالی نکرد؟

دیدی آخر رفتن تو مرگ نبود؟

اول عشق فراغ و... بود؟

دیدی آخر صحبتم شد ناتمام 

؟

این پلان بر بوم گیتی،شد تمام؟

دیدی آخر در بهشت هم دلدار بود؟

بوی تو در هر مسیری الطاف بود

دیدی آخر

در بهشت دِل مُچ گرفت؟ 

از دلت! 

تا بعد ببینی یا علی!!!؟

  • ۹۷/۰۱/۰۱
  • بانو رضوی