او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بانو دختر ام البنین

او صدایم زد

بسمِــ اللّــــــهِ و بِـــه نستعینْ

گاهی دلت تنگ است
آرزویت کم
به عمق نَفَس
گاهی سلامت کافی
میشود مرحم
السّلام عَلیک یابنـ الزّهراء


خدایا در امر ظُهور یگانه دورانْ قُطب عالم امکان فریادرس بی کسان و بی پناهان
آنکه دست پُر مِهرش هر آنچه درد و رنج است از گیتی بَر می کند
نگاهش آنگه که بمُحِبَّت باشد تعجیل فرماْ
هر چه رنج، محنت دارید به مولایمان عرضه دارید
او هَمیشه نگاهتان می کند
برای فرجشان دعا بسیار کنید"اهل کوفه نبودن" یعنی
بدانیم تا وقتی حسین (ع) نیامده
مسلِم "ولی امر"است.

محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۶ ارديبهشت ۹۹، ۱۷:۲۹ - 00:00 :.
    +++++
  • ۳۰ آبان ۹۸، ۰۲:۱۱ - سایت تفریحی چفچفک
    احسنت
نویسندگان
  • ۰
  • ۰

چه قدر کم مانده اند از ساداتِ حضرت زهرا سلام اللّٰه علیها...
چه آن دختران و زنانی که به تازگی آراسته شُده بودند به عِفَّت چه آنانی که #برقع بر چهره کشیدند..
انگار تنها اضافی دِل گرفتگیِ شان همین است
که تا #تقّی_به_توقّی میخورد
مظلوم تر از حیا پیدا نکرده اند..
خیال ورشان داشته کسی ککش میگزد از این بی حیایی و گناه که قُبحی در سایه مانده
انگار وقتی هوا بهم میزند گناه هم عادیِ روزمره میشود
نمیدانم پرستیدن خُدا را چه دانسته اند که وقتی اوضاع باب میلشان نباشد کوتاهی که نه ترکش هم که نه کُفر می آورند...
خُدا را محتاجی دانسته اند به نماز و حجب و حیایشان..(نعوذ باللّٰه..)
شاید اینان باید گرفتار شوند در آتشی که آدم را به زمین پرت کرد
از اوجِ بهشت
و چه بود جز خیالی پلید که خُداوند را مُحتاج دانسته بود نه مُحافظ..
انسانِ پلید،پاکیِ ذاتش را با پرت شدن در زمین معاوضه کرد
همان به راحتیِ که از گندمِ ممنوعه خورد
در عوضِ یک هیجانِ آن سُقوطِ آزادی
..
که جهنم شُد
وقتی در بهشت بهشت را ندیدند و نمیدانستند جهنم چیست
به طمعِ بهشتی وسیع تر.. رانده شُدند..
همه ی جهنم همین شکستنِ قُبحِ گناه است
همین که حرف روی حرفِ خُدا می آورند
مگر نمی آورند؟
حتی به ظاهر متدینانی که الگوی خُدا را به نفع و ضرر خود تقسیم می کنند
همان کاری که آدم را از بهشت راند
آه! از این آدمیزادگان بعید هم نیست که همانند پدر خود بهشت مقرر را نبینند و خُدایی بخداهند نه خُدا را...

آدمی که در اوجِ بهشتش، آنرا نخواست..و چه عجیب است آن سُقوطی...
وچه رحمی دگر که خود کرده را تدبیر نیست!
خواست و به آن رسید!
حال ما عواقب اعمال خود را نمیدانیم و هر چه باداباد رفتار میکنیم
که اگر خُدا را خُدا ببینیم
خوب میبینیم که او در انتظارمان است
و اعمالمان را تنبیه میکنیم!
حال اگر انسان وسوسه شُد..
اگر گناه را دید و خُدا را نه..
در عواقبش هم عواقبِ گناهش را ببیند نه خُدا را!
اگر چه خُداوند چه زود میبخشد آنانی را که خود را هم میبخشند به خُدا..
نه آدمی را که خود را به #یک_دانه_ء_ارزن_فروخت
که گرچه جهنم سزاوار او بود
امّا چون فهمید.. توبه کرد..و چون توبه کرد به زمینی وِی را فرستاد
#جهتِ_آزمون_و_خطا
تا لایقِ آن به درجات عالیِ آن برسد و در آن جاویدان باشند
چه در بهشت چه در جهنم
حق او به مُحِقَّش می رسد،
.
.
.
چه می کنند با خود؟ چگونه دستبرد می زنند به روح و جسمی که پاک آفریده شُد؟و چه حق النّاسی بدتر از اینکه آدمیزاده به خودش ظلم می کند و وقتی پای حرفشان می نشینی دارند از آدم و عالم انتقامِ ندیدن و کمبودهایشان را می گیرند!!
وقتی کسی پاکی و خوبی هایشان را ندید با ناپاکی شان میخواهند کسانِ دیگر را آلوده کنند و بعد میگویند آن ها نگاه نکنند! در حالیکه خودش هم گفته نیتش انتقام از نگاه هاست!
میدانی اصلا هرچقدر میتوانی گناه کن و کِیف کن..
چه اتفاقی می افتد..
جز اینکه به زمینی آلوده تر ازین رانده شوی..
اصلا خُدا هم رحم کند و دیرتر مجازات شوی درجهنم...
این همه سالها که زودتر میتوانستی در بهشت در امن و امان باشی..باز هم باید در آزمون و خطا بگذرانی!
و امّا پس ازین زمینی برای راندنِ آدم نخواهد بود
جز آتشی که تو را مگر بیادِ خیانت هایی که به خودت کردی بیاورد؟
و اسم گناهانشان را گذاشتند؛خوشگذرانی!
،
و ضررِ گناه را کسی نمیداند جز #آدمی_که_پس_از_گناه_خود_را_در_بهشت_ندید_و_در_زمین_فقط_خفت_دید_از_همان_روزی_که_فرزندش_قابیل_هابیل_را_کُشت_به_خاطر_چند_خوشه_ی_گندمِ_دیگر!! که پس از گناه هیچ در چنته ندارد!
و روز بروز مُحتاح و خفیف می شود در زمینی که هر کس برای نفعِ خودش
حتّی
آدمکُشِ نفسی میشود که برادرش هست#خودش_هست#عاقبتش_هست...

پرسیدمش چرا دیگر نمیخواهی پوشیه بزنی؟
گفت میخواهم بی خیال باشم!
..روی خودش #خط_کشید
ندانسته یک روز آمده بود و چادر برداشت و خودش را در آیینه وارسی کرد..
خوشش آمده بود..
آنروزها می گُفت نمیخواهد هیچ نامحرمی او را ببیند..
کم کم دیدم لقمه ی حرام خوردن برایش فرقی ندارد..دیدم به سلامتی خودش اهمیت نمیدهد...
یک روز چندوقتِ بعد ازش خبردار شدم که حجاب بر سرش نبود..
معنی محرم و نا محرم یادش رفته بود!
ظاهرش را درست کرده بود روزی ولی حواسش نبود شاید هم بلد نبود که حرامی که در باطنش معده اش نگاهش وووو می ریزد..
..
آیینه چه صداقتی دارد..درست همان که هستی را نشانت میدهد.. او هم دیگر مثل قبل نبود..
خودِ الآنش بود..
خودش که ساخته شده بود

..
نگاه میکردم که آدم ها_چه_زود_عوض_می شوند
اما نه
آدم ها همان میشوند همان بلایی میشوند که خودشان بر سر خودشان می آورند

انتظار دارند در واپسینِ سبک سری هایشان همان آدمِ روزِ اوَّلِ تولُّد بمانند...

..
در حالیکه آدمی که بی حُرمتی کند دیگر حریمی برای خودش هم ندارد آدمی که غذای حرام یا شبه ناک بخورد (چه از نظر معنوی چه مادی)روزی مُبتلا به لاعلاجی خواهد شُد
چه سرطانِ گُناه باشد..
چه سرطانِ جسم
چه روح
چه روان
چه دنیا
چه آخرت،
و دُخترِ حضرت زهرا س....
سادات نماند..
و چه رُخدادی بدتر از یتیمیِ دُختری که میتوانست باز هم بنتُ الزَّهرا س..باقی بمانَد....

و در آن انتقامِ سهمگینِ دُختر..
از خودش انتقامی گرفت..که کُشته شُد..،
و جهان را دومرتبه تر سیل گرفت،
اشکهای مادر..
زمین و آسمان را عزادار کرده بود..،
کاش این لقبِ دُختریِ حضرت زهرا سلام اللّٰه علیها اینقَدَر.. ارزش شود که
جهان را به لقبشان بفروشند،نه لقبشان را به #دُنیا آن هم..

#پوشیه_و_چادر مکمل هم اند
برای اینکه زنان و دُختران همان زنان و دُختران بمانند
تا هیچ حوریه بهشتی هم مثلِ آنان نباشند..در تمام صفاتِ ناب و پاکِ زنانه
که حوریه ها نه به اختیار.. اما زنان پاک در این دنیای ناپاک به اختیار و به تحملِ خیلی در حرز بودنها پاک میمانند تا حوریه بهشتی هم به زیبایی باطنی شان نرسد..
و ان شاءاللّٰه همه ء زنان و دُختران قدر گوهرِ ناب وجودشان را با هیچ متاع و جواهرِ چشمگیری عوض نکنند..
،
که گرچه یاقوت و دلربا هردو سنگ اند و براق..
اما هیچ سنگی هرگز به سرسختیِ یاقوت نبود در تراش و همچنین در خواص و در باطن که گرچه دلربا ظاهرش براق تر است
اما هیچ سنگی یاقوت نمیشود و هیچ باطنی مثلِ یاقوت، فریبا..!
ای کاش همه زنان یاقوت بودند!
در عفتشان سرسخت که بی عفتی خودشان را گردنِ این و آن و بی عفافی دُنیای سوء استفاده گر!،نیندازند
در اشعه ای بلند مرتبه که به نور خورشید نفوذ کند و هرکس بانوی پوشیه ای را می بیند به راستی کور میشود..#اگر_نا_محرم_باشد(دیگران) و هر کسی که به عفتِ زنان کمک نمیکنند و ادای دلسوزی در این گرما و سرما بهانه دستشان میدهد که بانو
را بجز نور
به مقصدِ نابینایی برسانند!...
اینان کور میشنوند وقتی بانو #پوشیه_اش_را مُحکم_تر_میبندد
..
بانویِ مسلمان!
پوشیه ات را ببند
خوب هم ببند!
حتی اکر مجبور شوی برای دیدنِ مسیرت در خیابان و ترافیک چشمهایت را ریزتر کنی تا بهتر ببینی!
بانو!
اینان دست گرفته اند میخواهند پوشیه را بعد چادر را بعد عفت را بعد زن را حذف کنند
تا آنجایی که انسان انسانیتش را خودش با دست خودش حذف کند
و آدمی که غرق گناه شُد دیگر کدام راهِ راست را ببیند که غرق است و راهی برای خود نگذاشته است..
و وقتی به حرام گرفتار شُد آن نیز لایقِ پرهیز است و حرام!
پوشیه ات را نگذار باد ببرد!
باد میسازند این اواخِرُالزَمان!،
صِدا بر صِدا کرده اند که صِدایِ ناله های حضرت زهرا س..به گوش تو و به گوشِ هیچکسی نرسد..
بانو..
با قدم های بلندتر راهت را بگیر و برو و چادر و پوشیه ات را محکم بگیر
و به درون خانه
برس!
خانه امن نیست این روزها خانه ها را دستبُرد میزنند، شهر که جای خود دارد!
دُنیا دارد گلچین میکند..
عفتت را بردار
و برو
#پناه_بر_خُدا
#بهشتِ_اعلاء
#پوشیه_ات_را_دوباره_ببند_نه_نزن_محکم_ببند،
#هدیه_ء_پیشکشیِ_زنانِ_عزیزُ_اللّٰه_برای_زنانِ_بهشتی

#لایقِ_بهترین_نگاهِ_خداوندگارِ_عالی_باش
#حیا_عادی_نشود!
#حجاب_مادرمان_حضرت_زهرا_سلام_اللّٰه_علیها_را_احیا_خواهیم_کرد
#زنانِ_پوشیه_ای_گنج_حیاتند!
#زمینی_آباد_بهشتی_لایق!
#از_حقِّ_اشکهایِ_غریبِ_مادرمان_سلام_اللّٰه _علیها_نمیگذریم!!
#خسته_نمیشویم_نامحرمان_را_خسته_میکنیم!
#ساداتِ_آتشین!
#پوشیه_ء_حجاب
#لباسِ_مقام
#لباسِ_عشق
#در_عشق_جان_فدا_میکنیم!
#روبند_القجری_و_العراقیة
#هذه_(الجُنون_العٰشقین)

#لا_اله_الا_اللّٰه
#تنها_برای_خُداییم_و_خدا_تنها_برای_ماست!!
#پوشیه_ای_هایِ_العصر
#سال_98
#ماشاء_اللّٰه!
#اللهم_الرزقنا_ثبت_قلوبنا_فی_دینک
#یا_عِشق_یا_مرگ
#یا_فاطمه_را_فریاد_می_زنیم
#باید_بخواهیم_تا_خدا_ما_را_به_معرفتِ_فاطمی_برساند_#الهی_آمین!

#بانو_خودتی_وخدایت_باقی_رهگذرند!
#از_بی_حیایی_خجالت_بکشیم_نه_حیا
#با_فرهنگ_بودن_حیوان_بودن_نیست!
#حیوانات_در_برابر_غریزه_تسلیم_اند_ما_انسان_بمانیم_لطفاً!!!!
#پوشیه_را_مُد_کنیم
#پوشیه_ای_های_سوپر_خوشتیپ!!
#محجبگی_از_نوع_باکلاس
#لباسهای_پوشیده_لاکچری_تر_است!
#فرهنگِ_انسانیت_در_فرهنگِ_بنده_ی_خُدا_بودن_تبدیل_به_یک_فرهنگ_میشود!#فقط!
#مغرور_نباشیم_خدایی_باشیم_این_یک_فرهنگِ_نه_احساساتِ_بی_پایه#دلمان_به_خُدا_قُرص_باشد
#مردانِ_پاک_برای_زنانِ_پاک
#توجیه_ممنوع!اختیار_داریم!
#لذتهای_حلال_چه_اشکالی_دارد؟!!
#خودت_را_حفظ_کن
#برای_گناه_کردن_دنبالِ_بهانه_نباش_راهِ_بنده_ی_بهتر_بودن_را_پیدا_کن
#برای_بنده_بودن_زحمت_بکش!
#از_انسان_حرکت_از_خُدا_برکت
#مسجد_خانه_ی_خداست_مسجدی_پیدا_کن_تا_روحت_صفا_یابد..
#برای_بندگی_ات_شرط_نگذار!
#عاقبت_را_امروز_میسازی
#توبه_مالِ_فردا_نیست_شاید_فردا_وجود_نداشته_باشد
#از_دین_و_روح_پاکت_دفاع_کن#خدا_ما_را_با_بهترین_مزاج!_وپاکترین_خصلتها_آفرید
#به_خودت_ضرر_میزنی؟!!
#خوشگذرانی_هایِ_وسوسه_های_وسواسی!
#اگر_درمان_نشوی_میمیری!
#جهنمِ_روحانی
#جهنم_جسمانی
#خدا_بر_همهء_لحظات_بیناست
#حکیم_وتواناست_
#خدا_از_گناهِ_بندگانش_شرم_میکند
#با_اختیارِ_خودت_باعثِ_افتخارِ_خدا_میشوی_یا_جبر؟#خوشبختیِ_عالی
#عصرِ_تکنولوژی_یاجهل؟!!
#هنوز_چند_نفری_پوشیه_مبزنند
#یارانِ_جامانده_ء_ظهور_کجایید؟_بشتابید_آقا_به_تعداد_انگشتان_دست_مبارکشان_اگر_یاور_داشتند_ظهور_میکردند
#یارانِ_بی_وفا
#منافعِ_خودت_برای_خودت_هم_نفعی_نداشت
#نفسِ_انسان_سگ_است_هار_یا_با_وفا_کدام_میشوی؟
#تا_فرصت_داری_توبه_کن
#حدیث؛امام علی علیه اسلام فرمودند فرصت هایتان را غنیمت بشمرید که فرصتهای خیر مثل باد در گذرند.
#نفسِ_هار_را_نه_که_میتوان_باید_رام_کرد!هرچند_به_توبیخِ_خود!
#نفست_را_کتک_بزن!
#تا_عشق،_اصالتت_شود
#السلام_علیک_یا_بنت_رسول_اللّٰه
#یا_فاطمة_الزَّهرا
#اللّٰهم_صَلَّ_علی_محمَّدٍ_و_آلِ_مُحَمَّد_و#عَجِّل_فَرَجَهُم
#عِفافُ_الزَّهرا_س
#پوشیه_یا_روبنده
#یادگار_حضرت_زهرا_س
#یادگاری_برای_یادگاری_شدن
#یک_رو_باش
#مثالِ_بارزِ_خُدا
#در_آیینه_خودت_را_میتوانی_تحمل_کنی؟!
#منشاء_دوامِ_همهء_خوبی_ها_خُداس
#به_دینت_حال_بده!#چادر_و_پوشیه_ات_مثل__روزِ_اوَّل_برایت_تازگی_دارند
#هر_لقمه_ای_نخور!
#فاصله_ی_یک_حلال_وحرام_(فقط)_یک_بیخیالیست!
#حواست_جمع_باشد
#اینبار_آخرین_بار_است_که_تو_میتوانی_نه_بگویی_وگرنه_در_اجباری_که_لجبازیِ_غرورت_بود_شیطانک_وجودت_سودایِ_حاکمیت_میپروراند!
#خدا_حواسش_هس_توچی؟!
#تو_چی_!_؟
#کاری_را_که_نمی_توانی_قبلش_بسم_اللّٰه_ببری_انجام_نده
#ای_کاش_انسان_قدر_خودش_و_توفیقات_وفرصت_هایی_را_که_مطمئناً_از_عنایت_خُداست_بداند....وفرصتِ_انسانیتی_که_به_او_داده_شُد

#افتخارم_اینه_که_باعث_افتخار_حضرت_زهرا_سلام_الله_علیها_باشم

#خواهش_میکنم_دلیلِ_اشکهایِ_یارِ_غایبمون_و_دلیلِ_غیبتشون_نباشیم

#یا_مهدی_العجل_و_العجل_و_العجل

#دُنیا_هم_طاقتِ_دوری_ندارد

#پوشیه_میزنم_قربتاً_الی_الله

#می_ارزد_به_یک_شاید_که_نگاهم_کُنَد..

#پوشیه_ای_ماندنمان_را_خودت_دعای_خیرت_بدرقه_مان_کن_یا_ولی_الله

 

  • ۹۸/۰۹/۲۶
  • بانو رضوی